Hệ thống lọc nước tiệt trùng dùng cho trường học công suất 300 lít -h

Hệ thống lọc nước sinh hoạt cao cấp giải pháp lọc nước tối ưu cho toàn bộ quá trình sử dụng của gia đình. Hệ thống lọc gồm 3 bước lọc loại bỏ phèn,có màu, mùi, dư lượng thuốc thực vật, nhiễm đá vôi, loại bỏ huyền phù, bùn