Bộ lọc nước tiệt trùng dùng cho trường học công suất 300 lít -h