Hệ thống lọc gia đình sử dụng van tự động công suất từ 2000lit ngày đến 10.000 lit ngày